logo

tuningpo.sk s.r.o.
Strojnícka 10 08001 Prešov
Tel: 0944 162 224 email: klimapresov@tuningpo.sk

Servis Klimatizácie

Zisťovanie závad nefunkčej klimatizácie výmena náradnýh dielov,

čítaj viac

Odstraňovanie zápachu klimatizácie ozónom

Odstraňovanie nepríjemného zápachu špeciálnym prístrojom na tvorbu ozónu.

čítaj viac

Plnenie Klimatizácie

Plnenie klimatizáie po servise, doplňovanie chladiva, odsanie chladiva.

čítaj viac

3D GEOMETRIA kolies Butler

Disponujeme najmodernejším a najpresnejším meraním geometrie kolies od firmy Butler SPEEDLINER 3D-B kde kamery sú umiestnené medzi nápravami meraného vozidla čo umožňuje merať aj tie najmenšie odchýlky údajov geometrie. Vieme odmerať Zbiehavosť prednej a zadnej  nápravy, Odklony prednej a zadnej nápravy, Záklony prednej a zadnej nápravy, Špeciálne merania podľa špecifikácií výrobcov vozidiel /BMW, Mercedes......../.


PROGRAMY

Predná náprava

Zadná náprava
/ak je to potrebné/

Uvoľňovanie zadretých skrutiek

Ostatné mechanické práce
/výmena čapov, tlmičov...../

Špeciálne práce /nastavovanie športové podvozky..../

Osobné

30 Eur

10 Eur

7 Eur/kus

30 Eur/hod

20 Eur/hod

SUV + Dodávka do 3,5 t

35 Eur

10 Eur

7 Eur/kus

30 Eur/hod

20 Eur/hod

Viacprvkové nápravy /BMW, Mercedes/

35 Eur

10 Eur

7 Eur/kus

30 Eur/hod

20 Eur/hod

Zarovnanie volantu elektronicky /VW Group od 2004/

-

 

-

 

-

 

-

 

20 Eur

Nastavenie tuhosti riadenia /nie všetky vozidlá/

-

 

-

 

-

 

-

 

20 Eur

Zameranie a neúspešná Geometria

20 Eur

20 Eur

-

-

-


Kedy by som mal nechať skontrolovať geometriu kolies?

Ak zistíte, že sa vaše vozidlo stáča doprava alebo doľava, keď na rovnej ceste na krátky okamih pustíte volant, treba nechať skontrolovať geometriu kolies . Z kontroly vychádza nastavenie geometrie prednej a zadnej nápravy na stanovené hodnoty. Nesprávne nastavená geometria vozidla spôsobuje rýchlejšie opotrebovanie behúňa pneumatík.

Nechajte si skontrolovať geometriu kolies vždy, keď:

- Vojdete do výmoľa alebo narazíte na prekážku.
- Zistíte, že sú vaše pneumatiky nadmerne alebo nerovnomerne opotrebované.
- Pociťujete problémy s ovládateľnosťou vozidla.

  • Vaše vozidlo zanáša na jednu stranu.

  • Kolesá na riadiacej náprave sa nevracajú samovoľne do základnej polohy.

  • Kolesá na riadiacej náprave zvierajú pri jazde rovno nesprávny uhol s vozovkou.

- Máte novú sadu pneumatík a chcete, aby vám vydržala čo najdlhšie.
- Vymieňate časti zavesenia kolies alebo riadiaceho systému.

Prečo je nastavenie geometrie kolies dôležité?

Nastavenie geometrie kolies má zásadný vplyv na mieru opotrebovania a odolnosť pneumatík. Hodnoty geometrie kolies nastavené výrobcom vozidla minimalizujú mieru opotrebovania behúňa a maximalizujú komfort vodiča a spolucestujúcich. Správne nastavená geometria všetkých 4 kolies znižuje opotrebovanie behúňa pneumatík a spotrebu paliva. Zároveň spresňuje ovládateľnosť vozidla a zvyšuje tak bezpečnosť počas jazdy.

Nastavenie geometrie kolies verzus vyváženie kolies?

Ľudia si často zamieňajú nastavenie geometrie kolies s vyvážením kolies. Pritom ide o úplne odlišné činnosti. Nastavenie geometrie kolies spočíva v nastavení odklonu a zbiehavosti všetkých kolies tak, aby sa po vozovke odvaľovali kolmo a ich pozdĺžne osi zvierali symetrický uhol. Naopak, správne vyváženie kolies zabezpečuje, že pri vysokých rýchlostiach vozidla nevznikajú žiadne vibrácie.

Prečo dochádza k rozhodeniu geometrie kolies?

Geometria kolies môže byť rozhodená, ak koleso vo vyššej rýchlosti narazí na obrubník alebo vojde do výmoľa. Príčinou však môže byť aj závažnejšia nehoda, ktorá geometriu kolies úplne rozhodí. Nesprávne nastavená geometria kolies spôsobuje rýchlejšie opotrebovanie hrán behúňa a potom horšiu stabilitu vozidla počas jazdy. Zároveň to pre vás veľmi často znamená, že musíte svoje pneumatiky vymeniť skôr, než ste očakávali.

Aj malé odchýlky od správne nastavenej geometrie spôsobujú citeľné problémy

Zmyslom nastavenia geometrie kolies je zaručiť maximálnu stabilitu počas jazdy a čo najviac predĺžiť životnosť pneumatík.

Hlavné dôvody, prečo si nechávať správne nastaviť geometriu kolies, sú:

  • Ušetrí vám to peniaze.

  • Vaše pneumatiky vydržia dlhšie.

  • Vaše vozidlo bude jazdiť plynule s nižším valivým odporom.

 

Ako dlho zaberie nastavenie geometrie kolies a aká je jeho cena?

Väčšina problémov s nastavením geometrie prednej či zadnej nápravy môže byť vyriešená do 30 minút. Kontrola geometrie kolies spočíva v zmeraní uhlov, ktoré sú stanovené výrobcom vozidla. Hoci sa s nastavením geometrie kolies spájajú také výrazy ako zbiehavosť, rozbiehavosť, kladná a záporná hodnota odklonu kolesa, v súčasnosti ide o nenáročnú službu.

Ako je geometria kolies nastavovaná?

Nastavenie geometrie kolies spočíva v správnom nastavení troch kľúčových parametrov stanovených výrobcom vozidla: odklon kolesa, záklon rejdového čapu a zbiehavosť kolies.

Odklon kolesa

Odklon kolesa je uhol, ktorý v smere jazdy zviera zvislá os kolesa od zvislej roviny. Ak je tento odklon od zvislej roviny príliš veľký, dochádza k nerovnomernému opotrebovaniu behúňa.

  • Kladná hodnota odklonu znamená, že sa horná časť kolesa odkláňa smerom von od pozdĺžnej osi vozidla. Vysoká hodnota kladného uhla spôsobuje nerovnomerné opotrebovanie behúňa od jeho vonkajšej strany.

  • Záporná hodnota odklonu znamená, že sa horná časť kolesa stáča dovnútra smerom k pozdĺžnej osi vozidla. Vysoká hodnota záporného uhla spôsobuje nerovnomerné opotrebovanie behúňa od jeho vnútornej strany.

Odklon kolesa od zvislej roviny je pre každé vozidlo nastavený tak, aby sa pri jazde v zákrute udržala maximálna veľkosť kontaktnej plochy pneumatiky s vozovkou. Ak je významný rozdiel v odklone kolies na prednej náprave, vozidlo automaticky zanáša na jednu stranu.

Zbiehavosť

Zbiehavosť sa meria ako rozdiel vzdialenosti kolies na prednom a zadnom okraji ráfika vo výške polomeru kolies nad vozovkou. Nastavenie zbiehavosti kolies ovplyvňuje ovládateľnosť vozidla.

  • Pri zbiehavosti sú kolesá nastavené tak, že vpredu je ich vzdialenosť menšia než vzadu. Zbiehavosť spôsobuje v zákrute nedotáčavosť vozidla. Ak je hodnota zbiehavosti zväčšená, začne sa behúň od vonkajšej strany nerovnomerne opotrebovávať.

  • Rozbiehavosť znamená, že je vzdialenosť kolies vpredu väčšia než vzadu. Rozbiehavosť spôsobuje v zákrute pretáčavosť a neplynulosť jazdy. Ak je pri kolesách nastavená rozbiehavosť, ich behúň sa nerovnomerne opotrebúva od vnútornej strany. Odieranie dezénu smerom von je rozpoznateľné hmatom pri vsunutí ruky smerom do vnútornej časti vozidla.