Auto-Elektro

 

Prevádzame odborné Elektro montáže alarmov, parkovacích senzorov, denných svetiel, tempomatov, handsfree ....

Cenník poskytovaných prác:

Auto Alarmy od 40 Eur
   
Centrálne zamykanie od 60 Eur
Diaľkové ovládanie k CZ od 30 Eur
Handsfree od 30 Eur
Parkovacie snímače od 30 Eur
Led denné svietenie od 30 Eur
Vyhrievanie sedadiel od 30 Eur
Servis xenónov 12 Eur/1hod
Opravy elektroinštalácií 12 Eur/1hod
Montáž xenónov od 20 Eur
Tempomaty od 30 Eur

Nešpecifikované práce sú účtované 12 Eur/hod

Príplatok za prácu v sobotu a nedeľu 20%

 

 

 

 KEETEC predstavuje na automobilovom trhu kvalitné zabezpečenie vozidla a vysoký komfort pre užívateľa. Ponúkame zákazníkom tie najkvalitnejšie výrobky, zabezpečíme spokojnosť a dôveru.

Preto je tu nová služba - KEETEC, 5-ročný bezplatný servis!

Spoločnosť TSS Group a. s. teraz poskytuje na všetky svoje výrobky 2-ročnú záruku s možnosťou predĺženia bezplatného servisu až na ďalšie 3 roky.
Bezplatný servis počas tejto doby sa týka poruchy výrobku, ktorá sa vyskytne v priebehu obvyklého používania. Nevzťahuje sa na neodborné zásahy, hrubé zaobchádzanie (mechanické poškodenia), prudké nárazy (havária vozidla), alebo na vonkajšie vplyvy (vniknutie cudzích látok do výrobku, živelná pohroma). 5-ročný bezplatný servis sa nevzťahuje na diaľkové ovládače.
Túto službu si zákazník môže uplatniť iba s potvrdeným záručným listom od autorizovaného montážneho strediska, účtovným dokladom za výrobok (doklad o kúpe) a registráciou na www.keetec.sk.
 

  • Spoločnosť TSS Group a. s. si vyhradzuje právo neuznať registráciu v prípade podozrenia o porušení obchodných podmienok.

  • 5-ročný bezplatný servis sa vzťahuje iba na vybrané výrobky KEETEC a platí na území Slovenskej a Českej republiky.

  • Zákazník musí súhlasiť s uchovaním osobných údajov.

  • Zákazník nie je oprávnený v priebehu tejto 5-ročnej doby (netýka sa 2-ročnej záruky) získať zľavu z ceny, odstúpiť od kúpnej zmluvy, alebo získať plnú náhradu.

  • Firma TSS Group a. s. nie je povinná poskytnúť odškodnenie za akúkoľvek udalosť súvisiacu s poruchou tohto výrobku.