LiveZilla Live Chat Software

Zásady ochrany osobných údajov

Firma Tuningpo.sk sa ako prevádzkovateľ internetového obchodu Tuningpo.sk na internetovej adrese www.tuningpo.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu Tuningpo.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.